Categories
Video

Video Batara Tadda dan Bitara Tadda

Ini adalah video saya dengan Adek Ian (Bitara Tadda)